CÔNG TRÌNH NHÀ QUỐC HỘI VIỆT NAM

Triển khai - hoàn thành: Tháng 9/2013 – 4/2015

Quy mô công trình: Gần 300 tỷ đồng

Hạng mục thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin và điện tử, hệ thống âm thanh; hệ thống truyền hình 

Triển khai - hoàn thành: Tháng 9/2013 – 4/2015
Quy mô công trình: Gần 300 tỷ đồng
Hạng mục thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin và điện tử, hệ thống âm thanh; hệ thống truyền hình 

0 / 5 (0Bình chọn)