Hiển thị: 12/24/36
CÁC ĐÀI PT-TH TRÊN CẢ NƯỚC
CÁC ĐÀI PT-TH TRÊN CẢ NƯỚC
Thiết bị trường quay, hệ thống thiết bị dựng hình, hệ thống tự động xử lý tín hiệu và phát sóng truyền hình. Hệ thống Anten dải rộng cho máy phát hình 20kW  Máy phát hình và máy phát sóng tự động
CÔNG TRÌNH VIỆN KIỂM SÁT
CÔNG TRÌNH VIỆN KIỂM SÁT
Triển khai - hoàn thành: Tháng 11/2017 –  6/2018 Quy mô công trình: Gần 30 tỷ đồng Hạng mục thực hiện: Hệ thống truyền hình hội nghị, hệ thống âm thanh ánh sáng biểu diễn
CÔNG TRÌNH NHÀ QUỐC HỘI VIỆT NAM
CÔNG TRÌNH NHÀ QUỐC HỘI VIỆT NAM
Triển khai - hoàn thành: Tháng 9/2013 – 4/2015 Quy mô công trình: Gần 300 tỷ đồng Hạng mục thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin và điện tử, hệ thống âm thanh; hệ thống truyền hình