CÁC ĐÀI PT-TH TRÊN CẢ NƯỚC

Thiết bị trường quay, hệ thống thiết bị dựng hình, hệ thống tự động xử lý tín hiệu và phát sóng truyền hình.

Hệ thống Anten dải rộng cho máy phát hình 20kW 

Máy phát hình và máy phát sóng tự động

Thiết bị trường quay, giàn đèn studio 

Hệ thống Camera 

Xe truyền hình lưu động

 

Thiết bị trường quay, hệ thống thiết bị dựng hình, hệ thống tự động xử lý tín hiệu và phát sóng truyền hình 

Hệ thống Anten dải rộng cho máy phát hình 20kW 

Máy phát hình và máy phát sóng tự động

 

 

0 / 5 (0Bình chọn)