CÔNG TRÌNH CUNG QUY HOẠCH HỘI TRỢ VÀ TRIỂN LÃM TỈNH QUẢNG NINH

Triển khai - hoàn thành: Tháng 9/2013 – 4/2015
Quy mô công trình: Gần 300 tỷ đồng
Hạng mục thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin và điện tử, hệ thống âm thanh; hệ thống truyền hình 

Triển khai - hoàn thành: Tháng 11/2017 – 5/2018
Quy mô công trình: Gần 300 tỷ đồng
Hạng mục thực hiện: Thiết bị trình chiếu và phần mô hình, đồ họa, lập trình mô hình và phim 3D mapping

0 / 5 (0Bình chọn)