Điện tử dân dụng & chuyên dụng

Mục tiêu là xây dựng ngành điện tử trở thành ngành công nghiệp chủ lực và tạo cơ sở hỗ trợ cho các ngành khác phát triển

0 / 5 (0Bình chọn)