Hiển thị: 12/24/36
Giao thức Matter, hi vọng cho SmartHome?
Giao thức Matter, hi vọng cho SmartHome?
Matter là một tiêu chuẩn kết nối mới được sinh ra để giải quyết vấn đề tương tác của ngôi nhà thông minh, nhưng liệu nó có thể thực hiện sứ mệnh của mình?
Dịch vụ quản lý tòa nhà
Dịch vụ quản lý tòa nhà
Cho phép các tiện ích (thiết bị thông minh) trong tòa nhà hoạt động một cách đồng bộ, chính xác theo đúng yêu cầu của người điều hành Cho phép điều khiển các ứng dụng trong tòa nhà thông qua cáp điều khiển và giao thức mạng
CÁC ĐÀI PT-TH TRÊN CẢ NƯỚC
CÁC ĐÀI PT-TH TRÊN CẢ NƯỚC
Thiết bị trường quay, hệ thống thiết bị dựng hình, hệ thống tự động xử lý tín hiệu và phát sóng truyền hình. Hệ thống Anten dải rộng cho máy phát hình 20kW  Máy phát hình và máy phát sóng tự động
CÔNG TRÌNH VIỆN KIỂM SÁT
CÔNG TRÌNH VIỆN KIỂM SÁT
Triển khai - hoàn thành: Tháng 11/2017 –  6/2018 Quy mô công trình: Gần 30 tỷ đồng Hạng mục thực hiện: Hệ thống truyền hình hội nghị, hệ thống âm thanh ánh sáng biểu diễn